Vstup do ambitů z jižní strany umožňuje Březnická brána, jejíž portál byl dokončen roku 1707. Kamenické práce provedli Jan Oldřich Mannes a František Herstorffer. V nice nad portálem stojí velká kamenná replika sošky Panny Marie Svatohorské a po stranách na segmentu štítu sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Atika mezi věžemi nese šest kamenných bust: sv. Šimon, sv. Juda Tadeáš, sv. Jakub mladší, sv. Marie Jakubova, sv. Marie Salome a sv. Máří Magdaléna.

Březnická brána