Rohová uzavřená kaple Plzeňská je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Město Plzeň projevilo přání postavit velkou kapli již v únoru roku 1660, stavba byla dokončena v roce 1665 a téhož roku provedl štukaturu nejlepší štukatér té doby v Čechách - Giovanni Bartolomeo Cometa. Touto prací zahájil svou činnost na Svaté Hoře, kde svým dílem obohatil ještě dalších pět kaplí. Malby na stropě Plzeňské kaple vytvořil Giovanni Battista Colombo - jedná se o jedinou jeho práci u nás. Dvoje mřížové dveře zhotovil roku 1713 Jan Jiří Knobloch. Oltářní obraz "sv. Bartoloměj", patron města Plzně, a obrazy na stěnách "Panna Maria Plzeňská" a "sv. Mikuláš" jsou datovány roku 1879.

Strop Plzeňské kaple