12-e
12-e-1

Detail oltářního obrazu

12-e-2

Detail

Icon_left Icon_right Icon_detail Icon_detail

V západní části severního ambitu je umístěna kaple, původně Korunování Panny Marie, zasvěcená asi od 70. let 19. století Nanebevzetí Panny Marie. Na stavbu a výzdobu věnoval finanční prostředky František Leopold Račín, který se stal jedním z nejštědřejších příznivců Svaté Hory. Zemřel roku 1672, severní ambit byl však dokončen až roku následujícího. Výzdoby "své" kaple se tedy nedočkal. Oltář a štuková dekorace mělkého presbytáře byly realizovány do roku 1677, kdy Karel Daniel Komínek provedl na oltáři malířské práce. Nad obrazy po stranách oltáře byly ve štukových kartuších s korunkami erbovní štíty Františka Leopolda Račína a jeho manželky Doroty Ludmily Chotouchovské z Nebovid. Loď kaple - klenba rámovaná klenebními pásy - byla opatřena štukovou a malířskou výzdobou roku 1690 na náklad Jiřího Račína, nevlastního bratra zakladatele. Štukatérskou práci provedl Santino Cereghetti. Na oltáři je obraz "Nanebevzetí Panny Marie" a po stranách "sv. Anežka Česká" a "sv. Klement Maria Hofbauer". Všechny obrazy jsou z roku 1876.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie