12-i
12-i-1

Detail oltářního obrazu

12-i-2

Detail

Icon_right Icon_left Icon_detail Icon_detail

Ještě před započetím stavby severního ambitu v roce 1667 se uvažovalo o druhé kapli zasvěcené Panně Marii Útočišti hříšníků. Již v letech 1662 a 1664 na ni věnoval značný obnos Václav Čábelický. Po dostavbě poutního areálu roku 1673 však byla kaple zasvěcena Panně Marii Vítězné a výzdoby se ujal slavný generál Jan Špork. Štukovou dekoraci s válečnými trofejemi a zbraněmi provedl roku 1674 Santino Cereghetti a obrazy vítězných bitev nad Turky namaloval ve stejném roce Jiří Filip Mazanec, tehdy již dvorní malíř. Uprostřed klenby vyrůstá z květu štuková polopostava dítěte-vojáka s přilbou na hlavě, s mečem v pravé ruce a s uťatou hlavou Turka v ruce levé. Je to figura erbovního štítu rodu Šporků a prozrazuje osobnost mecenáše. Figura žoldnéře s mečem a štítem s namalovanou hlavou Turka završuje také střed oltáře. Na bocích oltářního obrazu "Korunování Panny Marie" jsou štukové postavy sv. Jana Křtitele a sv. Barbory, po stranách oltáře pak obrazy "sv. Terezie z Avily" a "sv. Gerard", datované do roku 1881, kdy byla kaple zasvěcena Korunování Panny Marie.

Kaple Korunování Panny Marie