Přímo pod Plzeňskou kaplí je ve svažitém terénu vybudována kaple sv. Máří Magdalény, přístupná z vnějšku ze severozápadní strany. Zdobí ji umělé krápníky, které mají budit dojem jeskyně - grotty. Náklady na její stavbu věnoval generál Joannes de Lacron roku 1665. Štukatérské práce provedl Giovanni Bartolomeo Cometa roku 1666, malířská výzdoba je z roku 1667. Obrazy zachycují výjevy ze života sv. Máří Magdalény. Ve výklencích jeskyně stojí sochy (polopostavy): uprostřed nad oltářní menzou sv. Máří Magdaléna, vlevo sv. Jan Křtitel a sv. Marie Egyptská. V roce 1886 byly pořízeny nové sochy sv. Ivana a sv. Jenovéfy, které jsou ve výklencích vpravo. Nad střední nikou s velkou mušlí v konše nesou andílci štukovou kartuši s malovanými znaky donátorů - generála Lacrona a jeho manželky Margarety Blandiny, rozené Söldenegg ze Söldhoffenu.

Kaple Máří Magdalény