15-c
15-c-1

Detail

15-c-2

Detail lunetového obrazu

15-c-3

Detail oltářního obrazu

15-c-4

Detail

15-c-5

Detail

Icon_down Icon_left_up Icon_right_up Icon_detail Icon_detail Icon_detail Icon_detail Icon_detail

Prostřední kaple Navštívení Panny Marie se nazývá také Martinická, Purkrabská, Císařská nebo Korunovační, neboť zde 22. června 1732 byla slavnostně korunována milostná soška Panny Marie Svatohorské. Kaple byla z prostředků Bernarda Ignáce Martinice pokryta štukovou a malířskou výzdobou roku 1667, kdy byl přivezen oltář s obrazem od Jana Kryštofa Christla. Roku 1670 byl oltář nahrazen jiným. Provizorní vchod do krypty, přístupný právě z Martinické kaple, byl roku 1671 opatřen velkou krycí mramorovou deskou. V roce 1672 bylo průčelí nad arkádami doplněno štukem s aliančním znakem Martiniců a Dietrichštejnů ve štítu, protože druhá manželka Martinice byla Zuzana Polyxena, rozená z Dietrichštejna. Velký mramorový oltář nahradil všechny dřívější. Navrhl jej architekt Richard Klenka a byl instalován roku 1924. V klenbě kaple je dvanáct vyobrazení jednotlivých částí modlitby "Zdrávas Královno" i s nápisy. Na klenebních pásech jsou zobrazeni čeští patroni, apoštolové, starozákonní proroci a archandělé - všichni adorují Pannu Marii. Na čelní stěně nad hlavní římsou a nad oltářem je umístěn rozměrný lunetový obraz "Všechny stavy vzývají Pannu Marii Svatohorskou". Boční stěny presbytáře pokrývají velké obrazy z roku 1898 od Josefa Mathausera: "Kněz-jezuita před Vatikánem s žádostí o korunovaci milostné sošky Panny Marie Svatohorské", "Kněz přináší korunovační listinu" a "Korunovace roku 1732". V bočních arkádách ve cviklech jsou čtyři sedící štukové postavy proroků z roku 1903.

Kaple Navštívení Panny Marie