Východní lodžie proti hlavnímu vchodu byla postavena v hrubé stavbě již koncem roku 1661 a pod ní byla vybudována rozsáhlá krypta sklenutá na osm pilířů. Zájem o dobudování tří otevřených kaplí v lodžii projevil nejvyšší purkrabí Království českého Bernard Ignác hrabě Martinic a jeho dva zeťové - Jan František z Vrbna a František Ferdinand Gallas - až roku 1665. Martinic si vybral střední, nejvyšší a největší kapli a oba zeťové s manželkami, tedy Martinicovými dcerami, kaple menší po stranách.

Pohled ke kapli sv. Josefa