16-g
16-g-1

Detail oltářního obrazu

16-g-2

Detail

Icon_right_up Icon_detail Icon_detail

Na stavbu severní kaple daroval peníze Štěpán hrabě z Vrbna. Stála již roku 1667, ale s výzdobou se dlouho otálelo a po letech se jí ujal Vrbnův švagr Václav Norbert Oktavián Kinský. Štukovou výzdobu provedl v letech 1686 až 1687 Santino Cereghetti, nástropní malby Christian Dittmann roku 1687. Jedná se převážně o výjevy ze života sv. Václava. V roce 1875 je přemaloval Jan Umlauf. Kaple, nazývána také kaple Kinských, byla původně zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Po příchodu redemptoristů na Svatou Horu, tedy po roce 1861, byla kaple zasvěcena sv. Františku Serafínskému. Dnes je zasvěcena Svatým patronům Země české. Na štukovém oltáři jsou nástěnné malby "Panna Maria s andílky" a "Apokalyptický Beránek", které byly přemalovány roku 1875. Po stranách oltáře jsou umístěny štukové postavy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, nad nimi pak znakové kartuše pro erbovní štíty Kinských a Martiniců. V nikách bočních stěn presbytáře stojí štukové sochy sv. Anežky a sv. Ludmily. Před štukovým oltářem je představen mramorový oltář od architekta Jana Čermáka se stříbrnými sochami svatých českých patronů z roku 1941.

Kaple Svatých patronů Země české