16-i
16-i-1

Detail stropu

16-i-2

Detail oltářního obrazu

Icon_left_up Icon_detail Icon_detail

Boční kaple na jižní straně byla původně zasvěcena sv. Alžbětě. Postavena byla roku 1667, vyzdobena pak nákladem Jana hraběte z Vrtby. Štuková výzdoba byla provedena roku 1672, malby roku 1674. Štukovou výzdobu po dokončení maleb opravil a doplnil roku 1675 Martin Allio, později známý architekt. Je to jeho první doložená práce v Čechách a je možné, že štukovou výzdobu této kaple provedl celou již v roce 1672. Nástropní malby, které byly přemalovány Janem Umlaufem, se váží ke sv. Janu Křtiteli a jeho rodičům. V mělkém presbytáři zůstala na východní stěně horní část původního štukového oltáře. Po stranách stojí štukové postavy sv. Jana Evangelisty a sv. Františka z Assisi na konzolách, na nichž byly původně erby zakladatele kaple a jeho manželky, tedy Vrtbů a Kokořovských z Kokořova. V nice severní boční stěny je socha sv. Barbory. V presbytáři volně stojí mramorový oltář podle návrhu architekta Jana Čermáka se stříbrnými postavami andělů adorujících obraz Panny Marie Matky ustavičné pomoci, jíž je kaple dnes zasvěcena.

Kaple Panny Marie Matky ustavičné pomoci