Kaple sv. Františka Xaverského byla vyzdobena roku 1668 z prostředků Karla Leopolda hraběte Millesimo a zároveň upravena na sakristii. Štukaturu provedl patrně Giovanni Bartolomeo Cometa. U deseti obrazů na klenbě představujících scény z misijní činnosti sv. Františka Xaverského známe pouze autora přemalby, kterým byl Josef Mathauser. Na západní stěně nad vchodem nesou andělé štukovou kartuši s malovanými erbovními štíty mecenáše a jeho dvou manželek. Ozdobná mříž přepažující místnost v celé šíři je z roku 1685 a nese rodové znaky dárců doplněné jejich iniciálami - Kryštofa Wratislava z Mitrovic (CWZM) a jeho manželky Marie Alžběty Wratislavove, rozené z Waldštejna (MWRW).

Kaple sv. Františka Xaverského - sakristie