3-e
3-e-1

Detail lunetového obrazu

Icon_left Icon_up Icon_foot_right Icon_detail

Jako ambit je označována klenutá, dovnitř otevřená chodba. Svatohorské ambity tvoří obdélník a byly vystavěny v letech 1659-1670 podle návrhu stavitele Carla Luraga a jezuity P. Benjamina Schleyera, tehdejšího správce Svaté Hory. Východní ambit se skládá ze sedmi polí. Kromě dvojice otevřených kaplí (v severní části kaple Narození Panny Marie, v jižní části kaple Obětování Panny Marie) jsou stěny ambitních polí zdobeny lunetovými obrazy líčícími pověsti a dějinné události spjaté se Svatou Horou. V klenbách ambitů jsou vymalovány dekorativní obrazy, představující nejrůznější neštěstí, nehody a nebezpečí, při kterých Panna Marie Svatohorská pomohla svým ctitelům. Na lunetách východního ambitu vidíme vyobrazené děkovné poutě obyvatel Prahy a Příbrami na Svatou Horu, prosbu svatých zemských patronů za mír a znázorněno je i město Příbram ve své podobě z roku 1655. Dekorativní obrazy v klenutí zobrazují ve východním křídle ambitů převážně nebezpečí způsobená pády z koně, vozu či vysoké budovy.

Jihovýchodní roh východního ambitu