3-g
3-g-1

Detail

3-g-2

Detail oltářního obrazu

Icon_right Icon_left Icon_detail Icon_detail

Finanční prostředky na výstavbu kaple Obětování Panny Marie poskytl roku 1661 František Karel hrabě Hovora Berka z Dubé, který se ale nedočkal ani založení stavby - zemřel roku 1663. Kapli dokončil a dal vyzdobit v letech 1670-1671 jeho bratr František Antonín spolu se svou manželkou Ludvikou Annou, rozenou z Montecuccoli. Oltářní obraz znázorňuje "Obětování Panny Marie", po stranách jsou obrazy "sv. Mikuláš" a "sv. Kateřina Sienská" z roku 1875. Obrazy na klenbě maloval v roce 1740 Jan Jiří Kubát a restauroval je roku 1895 Josef Mathauser.

Kaple Obětování Panny Marie