6-e
6-e-1

Detail

6-e-2

Detail oltářního obrazu

Icon_right Icon_left Icon_detail Icon_detail

Kaple byla původně zasvěcena Navštívení Panny Marie, avšak asi roku 1873 byla přesvěcena na Zasnoubení Panny Marie. Peníze na její postavení darovala již v únoru roku 1660, tedy dávno před položením základů, Marie Eva Alžběta Teufenbachová z Tiefenbachu, která byla uváděna jako její zakladatelka až do roku 1665. Poté však převzala péči o kapli Narození Panny Marie a této kaple se ujal její synovec Karel Ignác ze Šternberka. Ten po dostavbě jižního ambitu roku 1667 převzal péči o kapli sousední a tuto přenechal Vilému Albrechtovi Krakovskému z Kolowrat, nejvyššímu sudímu Království českého. Kolowrat věnoval na kapli velký obnos a výzdoba rychle pokračovala. Dokončena byla roku 1670, ale malby se loupaly a opadávaly, a proto byly již v roce 1677 nahrazeny novými, které provedl Karel Daniel Komínek. Nad obrazy po stranách oltáře byl znak Viléma Albrechta z Kolowrat a jeho manželky Ludmily Evy Františky Hyzrlové z Chodova. Oltářní obraz "Zasnoubení Panny Marie" a obrazy po stranách "sv. Jan Nepomucký" a "sv. Antonín" pocházejí z roku 1873. Kaple je na klenebních pásech vyzdobena štukovými reliéfy krajin.

Kaple Zasnoubení Panny Marie