V mírném svahu jižně od Březnické brány nalezneme ve zděné, cibulovou bání zastřešené kapli Mariánskou studánku. Původní nehlubokou studánku vykopal roku 1634 uzdravený Jan Procházka, svatohorský poustevník, později byla prohlubována až do hloubky 78 metrů. Dřevěný příkrov byl roku 1673 nahrazen zděným a následovaly mnohé další úpravy.

Cesta ke studánce