Základní kámen rohové uzavřené osmiboké kaple Panny Marie Bolestné, zvané též Březnická, byl položen roku 1660. Kaple byla postavena do roku 1665. Založila ji paní na Březnici - Ludmila Kateřina Jeníšková z Újezda, rozená z Talmberka, která také založila jezuitskou kolej v Březnici. Přála si, aby její mecenášství nebylo zveřejněno, a tak se jedná o jedinou kapli, ve které není erb dárce. Výzdoba byla provedena do roku 1667. Kompoziční schéma štukatury je shodné s kaplí Plzeňskou a zčásti i s kaplí sv. Máří Magdalény. Štukovou výzdobu nanesl Giovanni Bartolomeo Cometa. Autor obrazů na stropě ve štukových rámech, které zobrazují bolesti Panny Marie, je neznámý. Obraz v lucerně představuje oslavu kříže v nebi. V roce 1929 byla kaple zrestaurována nákladem JUDr. Bedřicha Schwarzenberga.

Stěny a strop Březnické kaple