9-f
9-f-1

Detail oltářního obrazu

9-f-2

Detail

Help_arrow Icon_left Icon_detail Icon_detail

Kaple v západním ambitu vedle kaple Březnické je zasvěcena Panně Marii Bolestné nebo Snímání Krista z kříže. Peníze na ni věnovala Maxmiliána Veronika Wratislavová, rozená Švihovská, ještě před započetím stavby roku 1660, o dva roky později však zemřela a péči o kapli převzala její dcera z prvního manželství Eva Johanna, rozená ze Šternberka, se svým manželem Adamem Matyášem z Trauttmansdorffu. Oltář tedy nesl jejich erbovní štíty, které se opakovaly každý dvakrát i na stropě. Štuková výzdoba byla provedena roku 1670, malířská výzdoba pak o rok později. Oltářní obraz "Pieta" pochází od Jana Herzoga z roku 1872, po stranách se nacházejí štukové postavy sv. Václava a sv. Ludmily.

Kaple Panny Marie Bolestné