9-k
9-k-1

Detail oltářního obrazu

9-k-2

Detail

Icon_right Icon_left Icon_detail Icon_detail

Další kaple v západním ambitu byla původně zasvěcena Úmrtí Panny Marie, nyní, asi od roku 1873, je zasvěcena Královně apoštolů. Finanční prostředky na její výstavbu a výzdobu poskytl roku 1661 Adam Matyáš hrabě Trauttmansdorff, který se však po smrti své tchýně Maxmiliány Wratislavové roku 1662 ujal její kaple Panny Marie Bolestné. Roku 1664 poslal peníze na stavbu kaple Úmrtí Panny Marie Mikuláš Aleš Víta ze Rzavého. Roku 1667 byla dokončena její výzdoba. Autor štukatury je zjevně totožný se štukatérem kaple Martinické, zvané rovněž Korunovační. Uprostřed oltáře nad obrazem jsou umístěny erbovní štítky Víty ze Rzavého a jeho manželky Kateřiny Salomeny Příchovské z Příchovic. Oltářní obraz "Panna Maria Královna apoštolů" a postranní obrazy "sv. Dominik" a "sv. Alfons" pocházejí z roku 1873.

Kaple Královny apoštolů