9-l
9-l-1

Detail

9-l-2

Detail oltářního obrazu

Icon_down Icon_foot_up Icon_left Icon_right Icon_detail Icon_detail

Malá osmiboká kaple pod zvonicí, zvaná Dušičková a zasvěcená Panně Marii Pomocnici duší v očistci, byla postavena nákladem Rosiny Stockingerové z Angerstocku, která na ni věnovala mimořádně velkou částku již roku 1664. Štukovou výzdobu provedli Santino Cereghetti s Antoniem Soldati až roku 1676 a malby na stropě ("Poslední soud", "Osobní soud", "Dobrá smrt", "Náhlá smrt", "Peklo") Christian Dittmann dokonce až v roce 1687. Tyto obrazy jsou přes mnohé restaurátorské zásahy jedny z mála původně raně barokních, u nichž je ještě patrné Dittmannovo autorství. Oltářní obraz "Ukřižování" a obrazy po stranách "Nejsvětější Srdce Páně", "Nejsvětější Srdce Panny Marie" jsou z roku 1881. Dveře umístěné po stranách oltáře vedou do krypty a na věž.